Tietoa meistä

Salon Reumayhdistys on kansanterveys‐, liikunta‐, potilas‐ ja vammaisyhdistys, joka
‐ työskentelee toimialueellaan reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
‐ edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä.
‐ tarjoaa laadukkaita palveluita ja / tai edistää niiden saamista ja työskentelee jäseniensä sekä muiden reuma‐ ja tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden hyväksi
‐ toimii alueensa reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhteisönä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
‐ edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
‐ vaikuttaa itsenäisen toiminnan, työnteon, sekä osallistumisen edellytyksiin.